www.binatest.com Hedef İnşaat Malzeme Laboratuvarı, yapı denetim alanına hizmet vermek üzere 2004 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Laboratuvarda; taze beton, sertleşmiş beton, çelik çubuk, zemin mekaniği deneyleri yapılabilmektedir. Laboratuvar deney teçhizatı ve cihazları arasında basma ve çekme cihazı, zemin mekaniği test cihazları, yıkıntısız deneylerde kullanılan Schmidt, ultrases aygıtları ile karot makinaları bulunmaktadır.

Laboratuvarın Sunduğu Deney ve Hizmet Türleri

Beton Testleri

 • Taze betonda sıcaklığı ve işlenebilme özelliğini (Kıvam) ölçme
 • Taze betondan numune alma ve standart kür uygulama
 • Hilti ferroscan (Röntgen) cihazı ile demir donatının yerini, çapını ve paspayını belirleme
 • Yapıda sertleşmiş betondan karot alma, uçlarını keresek düzeltme ve         başlıklama
 • Beton çekici ile yapıda beton kalitesinin hemojenliğini denetleme
 • Her tür küp veya silindir numune veya karot üzerinde basınç dayanımı ölçme
 • TS 708'e uygun olarak çelik çubuklarda çekme deneyi

Zemin Deneyleri

 • Elek analizi ve hidrometre deneyi
 • Su muhtevasının tayini
 • Likit limit ile plastik limit ölçümü ve plastisite indisinin bulunması
 • Özgül ağırlık
 • Standart ve modifiye proktor deneyleri
 • Kum konisi
 • Konsolidasyon
 • Nokta yükü dayanım indeksi
 • Kohezyonlu zeminlerde serbest basınç dayanımının ölçümü
 • Dane boyu dağılımı
 • Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı
 • Üç eksenli basınç deneyi (UU,CU,CD)
 • Direk Kesme Kutusu
 • Kayada Üç Eksen basınç deneyi

Deprem güvenlik raporu - mevcut yapılarda teknik rapor - ön inceleme raporu - ayrıntılı inceleme raporu - mevcut yapılarda güçlendirme raporu - kullanım amacı değişikliği teknik rapor - karot sonuçlarını inceleme raporu - mevcut binada donatı ve HİLTİ ferroscan RONTGEN röntgen kontrol raporu - ruhsatlandırma talepleri için teknik rapor - bina iç tadilat teknik rapor - DERSHANE - DERSANE - SÜRÜCÜ KURSLARI - ANA OKULU - ÖĞRENCİ YURTLARI - DOKTOR MUAYENEHANELERİ - SAĞLIK TESİSLERİ - KOLEJLER - ÖZEL OKULLAR EĞİTİM KURUMLARI

www.binatest.com ---------- zemin@zemin.eu ----------- ---